WhatsApp

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

 

a)  www.kumescim.com internet sitesinin ve mobil uygulamasının faaliyetlerini yürüten Erzurum Cad. / No: 35 / Kat 3 / Canbaş Medya ve Pazarlama Şirketi – Ünvanı: Harikalar Diyarı – Sahibi: Turgut Canbaş Vergi No:1980502224  Şahıs Şirketidir. 

 

b) Platform’a üye olan internet kullanıcısı (’Üye’)

 

2. Sözleşmenin Konusu

 

İşbu Sözleşme’nin konusu kumescim.com’nın sahip olduğu Platform’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1. Platform’a üye olunurken üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi ve Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması gerekmektedir. Üye verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, kumescim.com’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, Platform’a üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Platform’a kayıt olurken kullandığı e posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından kumescim.com’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı münhasıran sorumlu olduğunu ve kumescim.com’nın uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.3. Üye Platform’u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeye ait olacaktır.

 

3.4. Üye, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Platform’un bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Platform’a, Platform’un veri tabanına ve Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz. Platform’u herhangi yasadışı veya hileli amaçla kullanamaz.

 

3.5. Platform’da üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir,düşünce ve yorumlar, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve kumescim.com’nın bu fikir, düşünce ve yorumlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır kumescim.com’na yöneltilebilecek herhangi bir talepte kumescim.com ilgili talebi fikir, düşünce ve yorum sahibine iletecek olup tüm zarar ve ziyanını fikir, düşünce ve yorum sahibine rücu etme hakkı saklı olacaktır.

 

3.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, kumescim.com’nı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, kumescim.com’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.7. kumescim.com’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğine son verme hakkı saklıdır. Üye, kumescim.com’nın bu hakkını kullanması halinde herhangi bir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 

3.8. kumescim.com markası ve logosu, Platform’un yazılım ve tasarımı ve bunlara ilişkin olarak kumescim.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik kumescim.com mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin sınai mülkiyet hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Üye’nin kumescim.com’nın veya Platform’da satış yapanlar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde kumescim.com’nın söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.9. Üye, kumescim.com tarafından Platform’un iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul ve beyan eder.

 

3.10. kumescim.com, Platform’un virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Platform’a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.11. kumescim.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

 

3.12. kumescim.com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.13. Taraflar, kumescim.com’na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193’e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.14. Üye ticari elektronik ileti tercihlerini“Hesabım” bölümündeki “Üyelik Bilgisi Güncelleme” kısmından yönetebileceğini bildiğini kabul eder.

 

3.15. kumescim.com’nın Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda kumescim.com 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca ’aracı hizmet sağlayıcı’ ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca ’yer sağlayıcı’ konumundadır. kumescim.com, Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye işbu durumu bildiği kabul ve beyan eder.

 

3.16. kumescim.com, Fraud şüphesi oluşturan bir siparişi Üye’ye önceden haber vermeksizin iptal etme hakkına sahip olup işbu iptal nedeniyle Üye’nin kumescim.com’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

 

3.17. kumescim.com, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye kumescim.com adresinden ulaşabilir.

 

3.18. Satış Koşulları; hayvanların satışa sağlıklı olması, barınma ve üretim yerlerin GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI tarafından belirlenmiş sağlık ve bakım standartlarında mutlak uygun olması ve TC kanunlarının belirlediği İnternet yayın kurallarına uygun olması zorunludur. Satış yerlerin 5199 sayılı Kanuna bağlı olarak Ruhsat ve Kontrollerine tabi olması gerekmektedir. 

 

 

4. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya kumescim.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedebilir. kumescim.com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilaflerin Halli

 

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul, Erzurum ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

7. Kredi Katı, Banka Kartı, Eft, Havale, Satış ve Komisyon

 

Kumescim.com satıcı ve alıcıyı güvende tutma ve süreci yönetme hakkını saklı tutar. Kredi kartı banka kartı eft havale işlemlerini Kumescim.com paytr şirketi alt yapısı ile yürütmekte olup alıcı ve satıcıya fatura kesme yükümlülüğünü gerçekleştirir.

 

İş bu sözleşmede alıcı ve satıcı arasında paytr sanal post alt yapısıyla gerçekleşen alışveriş Kumescim.com tarafından yönetilmektedir. Kumescim.com alt yapısında bulunan sanal post alışverişlerinde Kumescim.com işlem giderleri ve hizmet bedeli olarak %8 komisyon keser. Satıcı ve Üye bunu bilir ve kabul eder.

 

Kumescim.com’da sanal post kullanılarak yapılan alışverişlerde %8’lik komisyon tutarı düşüldükten sonra satıcının Kumescim.com üzerinde vermiş olduğu banka bilgilerine satıştan sonraki 15 gün içerisinde para aktarımını yapar.

 

Kumescim.com’da Yasa dışı çalıntı ya da izinsiz Kredi kartı, Banka kartı Eft/Havale Fast ve Sanal post kullanılarak yapılan alışverişler kapsamında sorumlu tutulamaz. Bu durumdan alıcı ve satıcı sorumludur ve oluşan zararlar doğrultusunda Kumescim.com bu işlemi gerçekleştiren üyeler veya kişiler hakkında tazminat ve yasal işlemler başlatma hakkına sahiptir. Üyler, Alıcılar ve Satıcılar Bunu Bilir ve Kabul Eder.

 

 

8. Sanal Post Alışverişi

 

Kumescim.com’da sanal post alt yapısıyla yapılan bütün işlemler Kumescim.com tarafından yönetilir.

Kumescim.com’da bulunan her bir ürün için gerçekleştirilen sanal post ödemeleri Kumescim.com’un sahibi Canbaş Medya ve Pazarlama – Harikalar Diyarı “Turgut Canbaş” Şahsına ait TC. Banka Hesaplarında tutulmaktadır.

İş bu Sözleşme Kapsamında Kumescim.com üzerinde sanal post alışverişlerinden elde edilen gelirler hizmet ve gider kapsamında %8 komisyon kesilerek satıcıların Kumescim.com panellerine hak ettikleri TL tutarı yansıtılır. Sanal pos alışverişlerinde her bir ürünün TL tutarınca ürün bedellerini Kumescim.com doğabilecek dolandırıcılık ve usulsüzlükler sebebi ile 20 İş günü boyunca satıcıya ödememe ve yasal usulsüzlükler belirlendiği anlaşıldığı taktirde TL değerinde ürün bedelini satıcıya ödememek üzere bloke koyma ve üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

Kumescim.com usulsüzlük yapan satıcıdan maddi manevi doğabilecek bütün zararlar dan sorunlu tutulamaz. Bu durumdan satıcı sorumludur oluşacak maddi manevi zararlar neticesinde Kumescim.com satıcıya ya da üyelere tazminat ve yasal işlem hakkını saklı tutar.

 

9. Sanal Post Alışveriş Süreci Alıcı ve Satıcının Yükümlülükleri

Kumescim.com alt yapısında bulunan sanal post hizmeti kapsamında alışveriş yapan alıcı veya üye ürünü aldıktan sonraki 10 iş günü içerisinde kargoya verilmeyen ya da eline geçmeyen ürün için iptal talebinde bulunabilir.

İş bu sözleşme kapsamında satıcı sipariş geldikten 7 iş günü içerisine ürünü kargoya, otobüse vb. taşıma yapan firmalara teslim etmelidir. 7 iş günü içerisinde ürünün gönderilmeme durumunda satıcı Kumescim.com 05367698677 Whatsapp iletişim ya da canba.turgut@gmail.com e posta adresine gönderememe nedenini kanıtlar ile bildirmelidir. Aksi halde Kumescim.com TL değerinde ürün bedeline 15 iş günü içerisinde alıcıya geri ödeme kaydı ile el koyma yetkisine sahiptir. Satıcı ürünü gönderdiğine dair ispatlı kanıtlı belgeler göstermediği sürece ödeme talebinde bulunamaz.

Alıcı: Kumescim.com Alt yapısında bulunan sanal post aracılığı ile yapmış olduğu alışveriş kapsamında ürün eline gelene dek ödemiş olduğu TL değerinde ürün bedelinin Kumescim.com’da güvende, askıda ve satıcıya ürün bedelinin aktarılmadığını bilir. Değeri ödenmiş ürün gönderildiği tarihten itibaren alıcının eline 7 İş Günü içerisinde geçtiği taktirde alıcının Kumescim.com üzerinden ödeme onayı verme yükümlüğü vardır. Bu yükümlülük gerçekleştirilmediği taktirde 5 iş günü içerisinde Kumescim.com otomatik onay yapar ve satıcı paneline %8 komisyon ve hizmet bedelleri düşüldükten sonra TL değerindeki ürün bedeli yansıtılır. İş bu sözleşme kapsamında alıcı vaktinde onay vermediği için hak talebinde bulunamaz.

İş bu sözleşme kapsamında ürünün satıcıdan çıkış tarihi ve alıcıya teslim tarihi göz önüne alınarak Kumescim.com alıcı ve satıcı arasında arabuluculuk yapma hakkına sahiptir. Alıcının ürünü almaması satıcının ürünü göndermemesi durumlarında Satıcı ve Alıcı tarafında mağduriyet olmaması için Kumescim.com kanıtları isteme, inceleme, ürün bedeline el koyma ve yasal süreç başlatma hakkına sahiptir.

İş bu sözleşme kapsamında Kumescim.com sitesine oluşa bilecek maddi manevi zararları anlaşılamadığı takdirde alıcı ve satıcıdan yasal süreç başlatarak alma hakkını saklı tutar.

 

10. Ürün İptal İade

Kumescim.com üzerinde sanal post alt yapısıyla yapılan alışverişlerde alıcı 15 Gün içerisinde geri iade hakkına sahiptir. Geri iade sürecinde Kumescim.com bilgilendirilmeli ve alıcı alınan ürünün zarar görmeden satıcıya geri göndermeli alıcı bu süreci görseller ve kargo bilgileri gibi kanıtlar edinerek Kumescim.com iletişim kanallarından bildirmelidir. Alıcının aldığı Ürün bedeli Kumescim.com alt yapısında bulunan sanal post %3 kesintisi düşülerek geri iade edilir.

 

11. Sanal Post ile Yapılan Alışverişlerin Ürün bedelinin 20 İş günü saklanması

Kumescim.com alıcı ve satıcı güvenliği için Kumescim.com alt yapısında bulunan sanal post alışverişlerinden elde edilen TL değerindeki ürün bedelleri alıcının 15 gün içerisinde geri iade talebi olma olasılığı sebebi ile 20 iş günü içerisinde satıcıya Kumescim.com ödememe hakkına sahiptir. Kumescim.com Satılan ürünün gönderim tarihini göz önünde bulundurarak alıcının geri iade talebi yapmaması durumun da 20 iş günü içerisinde satıcıya sanal post ve hizmet bedeli olarak %8 komisyon düşülerek Kumescim.com satıcı paneline TL değerinde ki ürün bedeli yansıtılır. Satıcı üyelik panelinde yer alan destek talebi bölünden ödeme talebinde bulunabilir. Ödeme talebi Kumescim.com tarafından 3 iş günü içerisinde değerlendirilir ve TL değerindeki bedel satıcının banka hesabına gönderilir.

12. Üyelik Durdurma ve Silme

Kumescim.com dolandırıcılığa karşı çok sert önlemler alan bir platformdur. Üyenin dolandırıcılık ya da yasa dışı faaliyetler gösterdiği tespit edildiği takdirde Kumescim.com satıcının ya da üyenin hesabını kapama üye ya da satıcı hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

 

13. Yasa Dışı Faaliyetler

Kumescim.com içerisinde yasa dışı davranışlar sergileyen üyeler satıcılar hakkında bütün Kumescim.com üyeleri bize bildirme yükümlülüğündedir. Yasa dışı faaliyetler sürdürmek isteyen kişiler üyeler satıcılar alıcılar hakkında Kumescim.com üyeleri iletişim hatlarımızdan bize bilgi verme yükümlülüğündedir. Kumescim.com bilgisi dışında oluşabilecek hiçbir maddi manevi suç teşkil eden davranışlardan Kumescim.com sorumlu tutulamaz.

14. Kumescim.com’un sorumlu olmadığı haller.

Kumescim.com sanal post alt yapısı kullanılmadan satıcı ile direk iletişim ve alışverişlerden oluşa bilecek mağduriyetlerden Kumescim.com sorumlu tutulamaz. Bu konuda Kumescim.com birçok alanda uyarılar yayınlamıştır. Kumescim.com yer sağlayıcısıdır.

İş bu sözleşme kapsamında her satıcının ve üyenin iletişim numaraları profillerinde mevcuttur Kumescim.com sanal post alt yapısı kullanılmadan alıcı ve satıcı arasında geçen diyaloglar alışverişler kapsamında Kumescim.com sorumluluk kabul etmez. Kumescim.com doğabilecek mağduriyetlerden ve zararlardan sorumlu tutulamaz.

Kumescim.com bu süreçte suç teşkil eden davranışlar sergileyen her üye ve satıcının bilgilerini istenildiği taktirde Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Savcılık ve Mahkemeye verme hakkını saklı tutar.

 

15. KDV

Kumescim.com üzerinde satılan her ürüne +KDV eklenerek satılır. Ürünün cinsine göre KDV oranları değişkenlik gösterebilir.

 

 

16. Reklam Paketleri

 

Kumescim.com bulunan Anasayfa Vitrin Dopingi, İlanı Üste Çıkarma Dopingi ve Reklam Dopingi Paketlerinin ücretlerini dilediği zaman değişme ve düzenleme hakkını saklı tutar.

 

 

 

17. Yürürlük

 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 MENÜ VİTRİN İLAN VER SEPET HESABIM