Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:
Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) kumescim.com adresindeki kumescim.com firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.
İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
1. SORUMLULUKLAR
a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
2.  Fikri Mülkiyet Hakları
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır. İş bu sözleşme kapsamında kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıya ait bilgiler tedarikçi firmalar ile paylaşılmaktadır.
3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
5. Kayıt ve Güvenlik
Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
6. Mücbir Sebep
Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
9. Tebligat
İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
10. Delil Sözleşmesi
Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
11. Kuluçkalık Yumurta Satın Alma Sözleşmesi ve Kuralları
İş bu Sözleşme kapsamında kullanıcı aldığı kuluçkalık yumurtaların hazırlanma süresinin 5 ile 7 iş günü sürdüğünün bilincinde olup bekleyeceğini bilir. İş bu sözleşme kapsamında alıcı aldığı kuluçkalık yumurtaların doluluk oranını görseller ve videolar şeklinde kanıtlamadığı durumlarda para iadesi talebinde bulunamaz. İş bu sözleşme kapsamında kumescim.com adresinin verdiği garanti kapsamında satın alınan kuluçkalık yumurtaların döl oranından %50 altına düşmesi durumunda alıcı kişi siteye ödenen paranın en fazla %50 sini Talep edebilir.
Kumescim.com Adresinde bulunan tavuk cinsi ve bıldırcın cinsi altında satılan kuluçkalık yumurtaların tamamı bu sözleşmeyi kapsamaktadır.
12.Tedarikçiler.
Kumescim.com kuluçkalık tavuk yumurtası kategorisi haricindeki bütün kategorilerde tedarikçiler ile çalışmaktadır. Ziyaretçi bunu bilir ve alışveriş yapar. Tedarikçilerden kaynaklanan sorunlar sebebi ile kumescim.com 15 güne dek siparişleri geciktirme hakkını saklı tutmaktadır. 15 Gün sonunda kargo çıkarılamaz ise alıcıya paraları iade edilir.
13.Hastalık ve Yolunda Gitmeyen Olaylar.
iş bu sözleşme kapsamında kumescim.com adresinin sahibi olan Tugut Canbaş 1980502224 vergi numaralı işletme sahibinin başına gelen hastalık ve benzeri durumlarda sitede yaşanacak aksaklıklar sebebi ile oluşabilecek sorunlar kapsamında 30 iş günü içerisinde alıcı yani müşterilerin gizlilikleri saklanacak mağduriyetleri 30 iş günü içerisinde giderilecektir. Bu süreç de iş bu sözleşme kapsamında alıcı kumescim.com adresi hakkında yasal işlem başlatamaz.
14.Satın Alınan Ürünler.
İş bu Sözleşme kapsamında kumescim.com adresinde bulunan ürünlerin satın alındığı günden itibaren ürünlerin alıcıya 5 ile 7 iş günü içerisinde gönderime yani kargoya çıkarılacağı bilinmektedir. Satın alınan ürünlerde her hangi bir sorun ve problem olduğunda ürün müşterinin eline geçtiği günden itibaren kumescim.com adresi ile 3 iş günü içerisinde iletişim kurulması zorumludur. Aksi takdirde kumescim.com sorumluluk kabul etmemektedir.
Ürünlerde alıcı tarafından oluşturulan hasarlar ve olumsuz durumları kapsamında kumescim.com sorumlu tutulamaz.
15.KDV
Kumescim.com adresinde bulunan tüm ürünler Türkiye devleti tarafından bildirilen vergiler ile fiyatlandırılmaktadır. Kullanıcı bunu bilir ve ona göre ürün satın alır.
16.Alıcı Onayı
İş bu sözleşme kapsamında alıcı müşteri sınıfında olan kişi sözleşmeyi onayladığı takdir de bütün sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
17.Geri İade Para ve Ürün
İş Bu Sözleşme Kapsamında Ürün Elinize Geldikten Sonra 3 İş günü içersinde kumescim.com adresi ile iletişime geçilerek geri iade talebinde bulunulabilir. Para iadesi ve ürün iadeleri kumescim.com adresine iletilen alıcıya ait her hangi bir banka ve iban numarasına gönderilecektir.
Para iadeleri ürünün teslimat yani kargo ücreti düşülerek yapılır. Geri ödemeler her ayın 22 sinde yapılmaktadır.
18. Faturalandırma
Kullanıcı Aldığı Ürünlerin Faturasının kumescim.com adresine verdiği e-posta adresine gönderildiğini bilir ve ona göre sipariş verir. İş bu sözleşme kapsamında ürün faturalarının tamamı kullanıcının yani alıcının e-posta adresine gönderilmektedir.
19. Uyuşmazlıkların Çözümü
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.